APETRA

Als lidstaat van de Europese Unie en van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft België de verplichting om een kwart (90 dagen) van zijn jaarlijkse netto invoer van aardolieproducten aan te houden als strategische stocks. Bij een nationale of internationale crisis zullen deze voorraden ingezet worden om de markttekorten op te vangen.

APETRA is een NV van publiek recht met sociaal oogmerk, die de strategische aardolievoorraden van België beheert. Het overgrote deel van deze stocks is eigendom van het agentschap en ligt opgeslagen in oliedepots in België of dicht bij de Belgische grens.

 

APETRA is op zoek naar een Logistics and Safety Officer: voor meer info en de job description: zie Sectie 'Corporate gegevens'.